DKPTM2

Fossil gravegang med fiskeknogler, bevaret i Kertemindemergel

Danekræ nr. 182

Finder: Peter T Mortensen

Geologisk alder: Paleocæn

Fundsted: Gundstrup, Fyn

Ret tynd gravegang, 10-11 cm lang og bevaret (begge ender mangler), ca. 1 cm bred. Gravegangen er foret udelukkende med fiskeknogler og skæl, af hvilke mange er pænt bevaret

Lidt større kranieknogler synes koncentreret i den ene ende, mens skæl og småknogler dominerer resten - dog er der kranieknogler spredt igennem hele gangen. Enkelte hvirvler findes i sammenhæng, og da hvirvler af ca. samme størrelse findes gennem hele gangen, er det muligt at hele, eller næsten hele kadavre af fisk er trukket ind i gangen

Der er mere end én slags fisk, for der er overkæber (premaxiller og maxiller) med pæne tænder, og mindst én slags høj tandløs underkæbe (dentale)

Overkæbeknogler og skæl minder mest om laksefisk. Den nævnte underkæbe kunne være fra en laksefisk (som molerets lille almindelige laksefisk - dog ikke identisk) eller sildefisk. Hvirvlerne kunne være fra begge grupper

Fragmenterne er vanskelige at bestemme, især da der kun er beskrevet ret så sent paleocæne fiskefaunaer i verden

Så vidt vides, kendes ingen andre gravegange med fisk fra Kertemindemergel. Fundet har især palæoøkologisk, faunistisk og systematisk interesse