Arrangementer

Møder og ture for  2022             

Fredag

18/3-2022

Klubmøde med foredrag v. Jesper Milan (Grønlandske udgravninger og Danekræ)

Lørdag

2/4-2022

Klubtur, Stenodden på Tåsinge

Lørdag

7/5-2022

Klubtur, Ristinge Hale på Langeland

24-28/5-2022

Klubtur til Gotland

   

  Der tages forbehold for, at enkelte møder og ekskursioner kan ændres i løbet af året.